Telefoon: 06 - 53 64 50 23 / info@marterstichting.nl

Advies marters

De Marterstichting zet zich in om de Nederlandse marters via voorlichting en advies een beter imago te geven.

We geven gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van de meest uiteenlopende zaken die met marters te maken hebben.

 

Holtes zoeken voor de boommarter

Holtes zoeken voor de boommarter

De Marterstichting heeft zich aangesloten bij het boommarteronderzoek in het Drents Friese Wold, dat uitgevoerd wordt door Hans Kleef. De aanwezigheid van de boommarter is een goede maatstaf voor de kwaliteit van bosgebieden, het voorkeursbiotoop van deze soort. Hoe meer boommarters hoe gezonder het bos. In het Drents-Friese Wold leeft een kleine, zich jaarlijks voortplantende, groep boommarters (gemiddeld 6 volwassen exemplaren).

Lees verder >