Telefoon: 06 - 53 64 50 23 / info@marterstichting.nl
Speurhonden

Speurhonden

Inzet speurhonden voor marterinventarisatie

Het gaat niet goed met de kleine roofdieren (bunzing, hermelijn en wezel) in ons land. We weten dat de aantallen teruglopen en dat het verspreidingsgebied inkrimpt maar kunnen dit niet goed onderbouwen met de gangbare inventarisatiemethodiek (zoeken naar sporen, ontlasting en gebruik van cameravallen). De reden is dat de dieren erg verborgen leven en moeilijk zijn te detecteren.

Door het gebruik van hun superieure reukzintuigen kunnen honden soorten detecteren die moeilijk te zien of te lokaliseren zijn. Speurhonden kunnen zowel levende dieren als hun sporen vinden aan de hand van bijvoorbeeld hun uitwerpselen of holen. Bij het vinden van hun doelwit waarschuwen de honden hun geleiders door te gaan zitten en hun neus in de richting van het dier of hun keutels te richten. Voor het opsporen van marterachtigen hebben we honden getraind om de uitwerpselen van bunzings te vinden.

Marterstichting speurhonden

Ecologische speurhond op zoek naar uitwerpselen van marters

De initiatiefnemers van dit project hebben een achtergrond in de biologie en ecologie van dieren in het wild, evenals in hondentraining, en zijn er sterk van overtuigd dat dierenwelzijn op de beste manier de hoogste prioriteit heeft, zowel voor onze honden als voor dieren in het wild. Door bijvoorbeeld aangelijnd te werken worden de eventueel aanwezige diersoorten in het zoekgebied zo min mogelijk verstoord.

Inmiddels is het project afgerond. Getrainde speurhonden blijken (uiteraard aangelijnd) doeltreffend in het aantonen van bunzings in de natuur. Het onderzoek en de resultaten zijn beschreven in een artikel dat binnenkort in een tijdschrift verschijnt.

ROEG maakte er een item over met een korte documentaire.

Betrokkenen bij dit project:

Marterstichting, Edo van Uchelen

Jan Reuvekamp https://despeurhond.nl/

Mariska Snelleman http://www.conservationdogservices.com/