Telefoon: 06 - 53 64 50 23 / info@marterstichting.nl
Otter

Otter

Net als de das is de otter een marter met een voor deze soortgroep afwijkende levenswijze. Otters zijn sterk aan water gebonden en verplaatsen zich meestal zwemmend, op zoek naar hun belangrijkste prooi, vis. Tussen de tenen bevinden zich zwemvliezen en de ottervacht is zeer dicht waardoor de huid onder water niet nat wordt. Vroeger was de dichte pels zeer geliefd.

Otters jagen op een voor marters typische manier, door het onder water afzoeken van holtes en schuilplaatsen. Daarbij zijn hun snorharen erg belangrijk. Ze eten vooral vis maar ook amfibieën worden niet versmaad. Soms worden ook knaagdieren en watervogels gegeten. Ze hebben een hoog energieverbruik.

Otters kwamen van oudsher in heel Nederland voor, vooral in waterrijke gebieden. Nadat de jacht op de otter verboden werd herstelde de stand zich aanvankelijk, maar door watervervuiling en het verkeer stierven otters uit in Nederland. Vanaf 2002 zijn er otters geherintroduceerd in Zuidoost-Friesland en Noordwest Overijssel, en na een moeizame start breidt de soort zich weer langzaam uit in ons land.

 marterstichting otter 1 van 1